Hvad er reglerne for RKI?
Hvad er Rki, og hvornår må du blive registreret?

Hvis du er registreret i RKI, vil det have alvorlige konsekvenser for dine muligheder og økonomi, da du vil blive registreret som en dårlig betaler. I denne artikel bliver du klogere på hvad RKI er, og hvilke regler og love som er gældende. Ydermere får du svaret på, hvordan du kommer ud af Ribers.

Hvad er RKI

RKI står for Ribers Kredit Information. Og er eget af firmaet Experian som er et kreditoplysningsbureau, der står for registeret over dårlige betalere.

Hvis du ikke kan betale dine regninger eller ikke har råd til at betale din månedlige gæld, vil du ende med at blive registreret hos et kreditoplysningsbureau som Experian eller Debitorregistreret.

Er du i tvivl om du er i Ribers?

Du vil blive informeret af et af de ovenstående firmaer, hvis du er blevet stemplet som dårlig betaler. Desuden kan du være registreret hos begge firmaer.

Hvis du stadig er i tvivl, eller vil have det bekræftet kan du tjekke det hos både Experian og Debitor Registret.

Reglerne for registrering

I forhold til reglerne for registrering af Ribers hos et kreditoplysningsbureau, bliver der taget brug af Persondataloven – Lov om behandling af personoplysninger kap. 5 og 6”.

For at blive registreret i RKI, skal du minimum være 18 år, herunder findes der 3 forskellige former for registreringer:

  • Virksomhedsgæld

I forhold til virksomhedsgæld, kan du blive registreret i RKI, når du skylder mindst 1.000 kr. Det kræver dog, at du har accepteret din gæld med en underskrift, eller der er afsagt en dom i civil- eller fogedretten.

  • Offentlig gæld

I forhold til gæld hos den offentlige sektor, herunder en kommune eller hos SKAT, skal du skylde mindst 7.500 kr. Ydermere skal der gå minimum 4 uger, fra varslingen af indberetningen til du reelt bliver indberettet.

  • Finansiel gæld

I forhold til gæld hos den finansielle sektor, skal der være afsagt dom i enten civil- eller fogedretten, før de har lov til at registrerer dig i RKI. Det skyldige beløb skal minimum være på 1.000 kr.

Du skal være opmærksom på at det er muligt, at du bliver registreret i RKI, selvom de nævnte krav ikke er indfriet. Der er i dette tilfælde tale om en registrering, som du kan få slettet, da den ikke følger kravene fra persondataloven.

Du har mulighed for at se en video, som går i dybden med reglerne for registrering.

Varsling

For at ende i RKI, er der nogle helt klare regler om varslingerne. Først og fremmest skal varslingerne være skriftlige, og du skal varsles med 3 rykkere. De første 2 rykkere må ikke varsle om RKI, og de skal sendes med 10 dages mellemrum. Det 3 brev skal varsle om indberetningen til RKI-registret, før de har lov til at indberette dig.

Du har også mulighed for at se en video om varsel og registrering.

RKI-konsekvenser

Hvis du er blevet registreret, kan du risikere at få et nej, hvad angår et lån af penge eller leasing. Ved større byggeprojekter, kan du risikere et nej fra firmaer. Hvis du ønsker at optage et lån trods RKI, skal du benytte dig af et alternativt lån, hvor udbyderen ikke foretager en kreditvurdering af dig.

Husk på at firmaer må kun slå dig op, hvis du indgår i en handels- eller forretningsaftale. Yderligere må virksomheder ej heller slå dig op i RKI, hvis du søger et job. Dog findes der særlige tilfælde, hvor det omhandler betroede stillinger med økonomisk ansvar, der har virksomheden ret til at tjekke om du er registreret.

Hvordan bliver man slettet

Hvis du betaler hele din gæld, vil du blive slettet i RKI. Både Den offentlige sektor, virksomhederne eller den finansielle sektor har krav på at informere kreditoplysningsbureauet om din betalte gæld. Kreditkortoplysningsbureauet er forpligtet til at slette en betalt fogedsag indenfor 1 år efter, at fogedsagen er noteret som betalt. I fleste tilfælde vil kreditoplysningsbureauet slette dig, efter sagen er bekræftet som betalt og afsluttet.

Hvor længe er man i RKI

Hvis du ikke betaler din registreret gæld, vil der gå 5 år fra du registreres til du bliver slettet igen. Husk på at selvom du bliver slettet, skylder du stadig pengene. Man har kun krav til sletning af gæld, hvis den er blevet betalt, dog kan man i nogle få tilfælde lave en aftale med kreditorerne, hvor enten en akkordaftale eller afdragsordning finder sted.

Hvis du indgår en af ovenstående aftaler, vil du have mulighed for at stille krav om sletning i RKI, inden påbegyndelsen af aftalen. Dog er det ikke alle kreditorer, som indvilliger i aftaler som denne, så her skal man lige være forpasselig.

Hvad er reglerne for RKI? 2019-02-22 12:16
Jyske Lån