Lån til studerende

Hvorfor låne penge som studerende?

Der er mange forskellige grunde til, at danske studerende ønsker at låne penge. Som oftest søger de danske unge til storbyer for at studere, hvor det er dyrere at bo til leje. Dette kan være en af grundende til, at studerende ønsker at låne penge – netop blot for at finansiere hverdagen. 

Ydermere kan der foreligge andre grunde til ønsket om at låne penge, som hvis man for eksempel ønsker at købe ny cykel eller ny bil – eller ønsker at investere i en lejlighed.

De forskellige lånemuligheder kan være svære at finde rundt i, hvorfor vi herunder bringer en guide til de forskellige lån, man som studerende kan optage – samt et eksempel på, i hvilken situation de forskellige lån typisk optages. Danske studerende har gode muligheder for at låne penge, hvorfor man ikke skal føle sig begrænset i forhold til sin lave indtægt i form af SU.

SU-lån

Når man er under uddannelse, har man muligheden for at supplere sin SU i form af lån på SU – også kaldt et SU-lån. Man kan kun optage SU-lån, hvis man modtager SU. Det vil sige, at har man i bestemte måneder fravalgt SU, har man ikke muligheden for at modtage SU-lån i denne periode.

Et SU-lån er et billigt lån, da renten er lav, hvorfor mange studerende flittigt benytter sig af det. Det er forskelligt, hvor meget man kan låne alt efter, hvilken situation man befinder sig i. De fleste benytter sig af almindeligt SU-lån, som p.t. er på 3116 kr. pr. måned. Dog har man muligheden for ekstra supplerende SU-lån til forsørgere, hvis netop dette passer til situationen.

Går man på en videregående uddannelse, og har man ikke flere SU-klip tilbage, har man muligheden for at optage et slutlån, som udgør et langt højere beløb end den normale sats for SU-lån.
Ydermere kan man optage lån i forbindelse med udlandsstudie, forældreafhængighed (hvis SU’en afhænger af forældrenes indkomst), med mere.

Et SU-lån optages primært for, at en studerende kan opnå større råderum i hverdagen og deraf mere økonomisk frihed.

Kviklån som studerende

Ovenstående eksempel med SU-lån optages som oftest i forbindelse med et vedvarende ønske om flere penge i hverdagen. Er dette ikke tilfældet, kan man i stedet benytte sig af kviklån. Denne slags lån optages som oftest, hvis man har brug for penge lige nu og her, og ikke har noget problem med at betale pengene hurtigt tilbage igen.

I modsætning til ovenstående SU-lån med lav rente, har kviklån høje renter. Derfor anbefales det, at man kun optager kviklån, hvis man har pengene til at tilbagebetale beløbet inden for kort tid.

Dette kan for eksempel være, hvis man skal bruge penge med det samme til for eksempel uforudsete udgifter, en ny cykel eller noget tredje, som man dog godt kan nå at indtjene til kommende lønafregninger.

Banklån som studerende

Udover de to ovenstående eksempler, har man også muligheden for at optage banklån, herunder forbrugslån. I modsætning til et SU-lån modtager man hele lånet på én gang fremfor mindre beløb hver måned. I modsætning til kviklån, kan man med et lån i banken, låne langt flere penge på én gang med en langt større løbetid.

Et forbrugslån optages typisk i forbindelse med en større engangsudgift, som for eksempel ved købet af en ny bil.

Boliglån som studerende

Ovenstående afsnit bringer et eksempel til at optage banklån, mere specifikt et forbrugslån. Et andet populært banklån er et boliglån, enten i forbindelse med køb af ejer- eller andelsbolig, eller blot som indskud til en lejebolig. Sidstnævnte er et relativt lille beløb, hvorfor dette er nemmere at optage end et boliglån til køb af bolig.

Når man er studerende, er det en god idé at søge boliglån med afdragsfrihed, hvilket betyder at man først afdrager på selve lånet efter en bestemt periode, for eksempel 5 år. På denne måde kan man nå at færdiggøre sin uddannelse og komme ud på arbejdsmarkedet, før banken kræver flere penge af en.

Ydermere gælder der særlige regler i forhold til henholdsvis lån til køb af ejerbolig og lån til køb af andelsbolig, hvilket man kan forhøre sig nærmere om hos sin bank. En af fordelene ved at låne til ejerbolig, fremfor andelsbolig er, at man kan optage realkreditlån, hvilket ikke er muligt ved køb af andelsbolig.

Kombination af SU-lån og banklån

Et SU-lån er, som nævnt tidligere, et godt lån, da renten er lav. Derfor kan man med fordel optage SU-lån over en længere periode, ikke for at bruge dem, men blot for at spare dem op. Dermed har man muligheden for at optage et højere lån i banken, eventuelt i forbindelse med boliglån, som netop kræver, at man har 5% af købesummen sparet op.

Ydermere beregnes SU-lån som indtægt, når der undersøges lånemuligheder, hvorfor også dette øger muligheden for at låne flere penge.

Det kan derfor være en god idé at optage SU-lån med det formål at spare pengene op og bruge dem i forbindelse med boligkøb – og heraf boliglån.

Generelle lån til studerende: hvor mange penge kan man låne som studerende?

Hvis man går med tankerne om at låne penge, er det relevant, hvor meget det er muligt at låne. Det er forskelligt fra lån til lån, men også fra person til person alt efter, hvilken situation man er i.

SU-lån:

Ved optagelse af SU-lån skal man dokumentere, at man er indskrevet på en uddannelse. SU-lånet er afhængigt af, at man modtager SU, hvorfor man ikke kan låne, hvis man fravælger SU’en.

Satsen for SU-lån ligger normalvis på 3116 kr., hvor man dog yderligere kan søge om forskellige tillæg. Ydermere skal man være opmærksom på, hvor meget man tjener på et eventuelt studiejob, da man kan risikere at skulle tilbagebetale både SU samt SU-lån. Derfor afhænger muligheden for denne type lån netop af en given situation.

Kviklån:

Ved kviklån er det oftest små beløb, man har muligheden for at låne. Det er lån, man kan optage med det samme, hvis man mangler penge lige nu og her. Man behøver ikke stille nogen dokumentation for egen økonomi, indtægt samt udgifter. Derfor er muligheden for beløbets størrelse uafhængig af situation, hvorfor man kan optage et lån på lige netop det beløb, man ønsker – indenfor kviklånets grænser.

Banklån:

Et banklån er som regel dét lån, som der skal foreligge mest dokumentation i forhold til. Hvor mange penge man kan låne, varierer fra situation til situation. Banken kigger blandt andet på indtægt i form af SU, SU-lån og studiejob, og hvilke faste udgifter man har hver måned. Derfor er det en god idé at lave budget før, man mødes med banken, så man kan vise, at man kan overholde faste poster.

Banken undersøger også, hvorvidt man har andre lån i forvejen, da et nyt lån ideelt kan ligges sammen med det gamle lån. Hvis et tidligere lån er optaget hos en anden kreditor, kan mulighederne for et nyt lån indsnævres, da man skal kunne tilbagebetale det gamle lån først.

Ydermere spiller alder også ind i lånemuligheder, hvoraf bankerne er mere tilbøjelige til at låne penge til en studerende på 25 år end en studerende på 18 år.

Nogle lån afhænger meget af situation – indtægt, faste udgifter med mere – hvoraf andre lån, oftest mindre beløb, kan optages uden dokumentation for økonomi. Alt efter hvor mange penge, man ønsker at låne, kan man undersøge de forskellige lånemuligheder, der passer bedst til en given situation.

Gode råd til at låne penge

Udform et budget

Et godt råd i forbindelse med at låne penge, er at lægge budget. Først og fremmest giver det et godt overblik over indtægt og udgifter, hvilket er en fordel, hvis man ønsker at låne penge. Kan man fremvise et overholdt budget til banken, vil dette øge mulighederne for at låne penge, da man fremstår mere stabil i forbindelse med tilbagebetaling.

I dette budget er det en god idé at oprette en opsparing til uforudsete udgifter. Mange danskere låner penge i forbindelse med at dække uforudsete udgifter, hvilket man kan undgå ved at lægge penge til side til dette. Dette udviser også ansvar, hvilket yderligere kan være en fordel i forbindelse med at låne penge af banken.

Indhent tilbud fra forskellige udbydere

Man bør indhente tilbud fra forskellige låneudbydere og ikke bare lade sig friste af det første lånetilbud, man modtager. Det kan for eksempel være værd at skifte bank, hvis en anden bank er villig til at låne flere penge eller give en lavere rente på et lån. Ydermere kan man forsøge at forhandle renter på sit lån, så man sikrer sig selv det billigst mulige lån.

Det er vigtigt, at man sætter sig ind i et låns renter samt løbetid. Man skal være realistisk, når man optager et lån i forhold til, hvor meget man kan betale tilbage om måneden. Sætter man ydelsen for højt, fordi man gerne vil have lånet betalt af hurtigst muligt, kan det have store konsekvenser, hvis man ikke kan overholde betalingerne. Man bør kende til konsekvenserne for, hvis man ikke overholder aftalte betalinger, da dette kan føre til en ond cirkel, man ikke kan betale sig ud af.

Det er vigtigt, at man laver god research, før man optager lån – og at man ikke låner mere, end man kan betale tilbage.

Lån til studerende 2018-08-28 10:41
Jyske Lån