Hvad betyder et afdrag?
Hvad betyder et afdrag

Der er typisk ved Annuitetslån eller serielån, at der er tale om afdrag, da disse typer af lån afdrages løbende, mens stående lån først afdrages når hele låneperiode er slut. Når du indgår en låneaftale med långiver, laver du en aftale om lånets størrelse, renter, ÅOP og meget mere, heriblandt afdrag.

Afdraget er grundlæggende, den sum penge du afbetaler dit lån med, når størrelsen på renterne er trukket fra lånets ydelse. Afdraget er grundlæggende for at betale sin gæld af, da de færreste kan betale hele gælden af på en gang. Der er dog nogle faktorer der spiller ind på afdragets størrelse og hvordan det bliver estimeret. Det er typisk variable som løbetid, terminer og frekvensen på afbetalingerne.

Hvad skal du være opmærksom på?

Låneaftalen vil typisk indeholde en aftale om løbetiden på lånet, altså hvor langt tid lånet skal løbe over. Løbetiden er derfor den periode du har til at betale dit lån tilbage på, hvilket også er med til at bestemme størrelsen af dine tilbagebetalinger. De mest normale løbetider for et lån er mellem 1 og 10 år. Der er selvfølgelig forskel på, om lånet skal tilbagebetales i løbet af 1 år eller 10 år, da de månedlige afdrag vil være langt større ved en løbetid på 1 år end ved en 10-årig løbetid, faktisk 10 gange større. Løbetiden kan ofte forlænges i tilfælde af ændringer i rådighedsbeløbet, hvilket vil sænke størrelsen på afdraget og derved give mere plads i budgettet. Denne forlængelse ses ofte, hvis der er en enkelt person, der skal overtage et lån f.eks. i forbindelse med en skilsmisse.

Det er meget forskellige fra lån til lån, hvor ofte der er rentetilskrivninger. Det er dog altid en god idé at afdrage så hurtigt som muligt på sine lån, da du vil opleve færre rentetilskrivninger i løbet af løbetiden og derfor nå at betale færre renter. Det er f.eks. ved køb af bil en god idé at afdrage bilen over kortere tid, da bilen ofte falder i værdi hurtigere end hvis du f.eks. køber et hus, hvor løbetiden sagtens kan være længere og derved langt flere afdrag.

Det er derfor en god idé at gøre sig overvejelser om dit eget rådighedsbeløb, fremtidige finansielle udsigter og værdien af de lånte penge på sigt. Det betyder, i praksis at hvis du har mulighed for at afdrage meget på et lån lige nu, men måske ikke om 5 år grundet pension eller andet, er det en god idé at afdrage meget af din gæld hver måned.

Afdragsfrihed

Har du tegnet et lån med en afdragsfriperiode, vil dette også påvirke størrelsen af afdraget på dit lån men kan til gengæld give mere plads i budgettet i løbet af den afdragsfrie periode. Afdragets størrelse bestemmes også af den aftalte afdragsordning, som kan være månedlig, kvartårlig og helårlig. Størrelsen på dit afdrag vil være større des færre du har, dog er det mest normale at der afdrages månedligt.

Det er ofte i forbindelse med uddannelse eller radikal ændring i rådighedsbeløbet f.eks. ved endt arbejde, hvor du har brug for en periode med færre udgifter. Du skal dog værre opmærksom på, at hvis løbetiden forbliver den sammen, vil afdragene efterfølgende værre højere end før. Det er derfor vigtigt, at du er sikker på at få en bedre indkomst ved endt afdragsfriperiode.

Bedømmelse 4.73 / 15
Hvad betyder et afdrag? 2018-12-04 11:12
Jyske Lån